Projectcriteria

1. Innovatie
Er moet sprake zijn van innovatie. Innovatie is een proces dat nieuwe producten, processen of diensten oplevert én tot meer rentabiliteit leidt. Bij voorkeur is er sprake van open innovatie, dat wil zeggen dat de projectuitvoerders hun kennis actief delen met andere geïnteresseerden.

2. Samenwerking
Er moet sprake zijn van samenwerking, bij voorkeur in de keten van visserij, handel, verwerking, retail. Er is sprake van samenwerking indien er bij het project minimaal drie partners zijn betrokken.

3. Duurzaamheid
Het project moet leiden tot meer duurzaamheid. Duurzaamheid is de ontwikkeling die tegemoet komt aan de behoeften van de huidige generatie, zonder dat de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar worden gebracht (Commissie Brundtland, 1987). Het kan hierbij gaan om people, planet of profit aspecten van het project.

4. Toegevoegde waarde voor visserijketen
Het project leidt tot kwaliteitsverbetering binnen de visserijketen, toename van de werkgelegenheid binnen de visserijketen, toename van de economische rentabiliteit van de visserijketen en/of verbetering van het imago van het Noordzeeproduct en het merk ‘Urk’.

5. Kennis delen via Maritiem Kenniscentrum
De kennis die voortvloeit uit het project wordt actief gedeeld met en binnen het Maritiem Kenniscentrum.