RFID in de visserij

Bij dit project ondersteunt BPU de aanvoerkant en visafslag bij het verder verbeteren van de traceerbaarheid van visproducten.Concreet houdt de verbetering in, dat het elektronisch logboeksysteem wordt uitgebreid met een RFID-functionaliteit (Radio frequency identification) ten behoeve van de track&trace-regelgeving. Via een RFID-webportal komt de informatie beschikbaar voor de alle...


LNG als brandstof voor de toekomst

De scheepvaart zoekt door stijgende brandstofprijzen en strengere regelgeving  naar een alternatief voor gasolie en MDO. Liquified Natural Gas (LNG) wordt algemeen gezien als een zeer geschikt product als om in de nabije toekomst een goedkoper en schoner alternatief te worden voor de huidige brandstoffen. Blue Port Urk (BPU) is nauw betrokken bij de initiatieven rondom LNG in...


Innovatie Prestatie Contract (IPC) voor pulsvisserij

Blue Port Urk is betrokken bij het subsidietraject ter ondersteuning van innovaties in de pulsvisserij. Het doel ervan is, het verder ontwikkelen van deze vismethode...


Ontwikkeling hydraulisch systeem voor lieren op vissersschip

Voor de flyshoot vismethoden helpt Blue Port Urk mee aan het ontwikkelen van specifieke hydraulische systemen. Het verkrijgen en implementeren van deze kennis zal het flyshoot-vissen effectiever maken...


1 2 3