LNG als brandstof voor de toekomst

De scheepvaart zoekt door stijgende brandstofprijzen en strengere regelgeving  naar een alternatief voor gasolie en MDO. Liquified Natural Gas (LNG) wordt algemeen gezien als een zeer geschikt product als om in de nabije toekomst een goedkoper en schoner alternatief te worden voor de huidige brandstoffen. 

Blue Port Urk (BPU) is nauw betrokken bij de initiatieven rondom LNG in Nederland. Ook maakt BPU zich internationaal sterk om de visserij te betrekken bij de implementatie van LNG-initiatieven.


Terug