RFID in de visserij

Bij dit project ondersteunt BPU de aanvoerkant en visafslag bij het verder verbeteren van de traceerbaarheid van visproducten.

Concreet houdt de verbetering in, dat het elektronisch logboeksysteem wordt uitgebreid met een RFID-functionaliteit (Radio frequency identification) ten behoeve van de track&trace-regelgeving. Via een RFID-webportal komt de informatie beschikbaar voor de alle ketenpartijen.


Terug