Welkom op de website van Blue Port Urk

Blue Port Urk (BPU) is het regionale centrum voor innovatie en marketing van de visserijsector.

BPU ondersteunt initiatieven vanuit de markt die gericht zijn op innovatie, samenwerking, duurzaamheid en het delen van kennis in de sector visserij. Samen met u wil BPU innovatieve projecten aanjagen, samenbrengen, begeleiden en faciliteren ter bevordering van een economisch renderende en duurzaam verantwoorde visserij.

Concreet houdt dit in dat BPU:

  • innovatie-advies geeft voor duurzame vernieuwingen;
  • begeleidt bij het daadwerkelijk zetten van stappen tot resultaat;
  • partijen en initiatieven bij elkaar brengt om samenwerking te creëren;
  • de keten informeert over interessante ontwikkelingen en/of evenementen.

BPU is er voor alle ondernemers in de visserijketen. Ondernemers in de Aanvoer, Handel, Verwerking, Techniek, Logistiek, Retail en de Toeristische sector. Ook het onderwijs in de visserijsector en de kennisclusters zijn uitermate belangrijk. BPU brengt partijen en initiatieven bij elkaar om samenwerkingen verder uit te laten groeien of te laten ontstaan.